قیمت

پیش پرداخت
30$

مادام العمر رایگان

0$

تا 2500 مشترک
15000 ارسال ایمیل در ماه
همه چیز رایگان

تا 60,000 ایمیل در ماه

ماهانه
9$

رایگان ارسال ایمیل را شروع کنید

 

 

پلن رایگان ما به شما این امکان را می دهد تا حداکثر برای 2500 مشترک خود به طور رایگان ایمیل ارسال کنید و به همه ویژگی های ما دسترسی پیدا کنید و فقط در صورت نیاز به روز رسانی کنید.