رمز عبور شما باید شامل یک حرف کوچک یک حرف بزرگ یک عدد و یک کاراکتر خاص مثل ! @ # باشد و شامل کاراکتر فارسی و فضای خالی یا space